Informatica și limbajele de programare

Programatorii în de-a lungul carierei lor se specializează în multe limbaje de programare. Însă cand nu cunoști mai nimic despre programare, cu ce se ocupă această industrie și îți place dar nu știi cu ce începi, citește mai întâi aceste articole. In acest articol vom vorbi despre HTML, care nu este un limbaj de programare ci un limbaj de marcare după cum spune și demumirea Mark-up Language. Bazele din spatele acestei denumiri Hyper Text Mark-up Language se ascunde un limbaj foarte interesant, fără de care nu se poate imagina crearea aplicaţiilor web şi nici dezvoltarea în front-end.
Istoria HTML-ului
HTML a fost creat pentru prima dată de Tim Berners-Lee, Robert Cailliau și alții începând cu 1989. Cea mai recentă versiune este cunoscută ca HTML5.
Ce este și cum arată HTML?
HTML este prescurtarea care reprezintă acronimul de la noţiunea HyperText Markup Language, care esteun limbaj de bază, descriptiv, codul care sta la baza pentru crearea documentelor HTML. HyperText Markup Language este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web care vor fi afișate într-un browser iar scopul său este mai degrabă prezentarea informațiilor în paragrafe, tabele fonturi sau culori decât descrierea semanticii documentului. Din denumirea acestei noţiuni putem trage concluzii semnificative despre limbajul HTML.
HyperText Markup Language, este alcătuit din două noţiuni:
    HyperText;
        Noţiunea Hypertext se referă la modul în care paginile sunt reciproc conectate prin folosirea linkurilor care direcţionează la alte documente HTML. Hypertext este noţiunea care marchează un astfel de link, adică o astfel de legătură.
    Markup Language.
        HTML este limbajul marcajelor, respectiv aşa-numitul limbaj Markup (engl. markup language), ceea ce înseamnă că HTML se foloseşte pentru execuţia marcării documentului text prin folosirea tagurilor, care îi comunică browserului în ce mod trebuie să afişeze conţinutul. Un limbaj de marcare este o modalitate prin care computerele vorbesc între ele pentru a controla modul în care este procesat și prezentat textul. Pentru a face acest lucru, HTML folosește două lucruri: tagurilor și atribute .
Ce sunt tagurile HTML?
Tagurile sunt folosite pentru a marca începutul unui element HTML și sunt de obicei incluse între paranteze unghiulare.
Ce sunt atributele HTML?
Atributele conțin informații suplimentare. Atributele iau forma unei etichete de deschidere și informații suplimentare sunt plasate în interiorul ei.
Care este rolul HTML-ului?
Limbajul html se foloseşte pentru definirea structurii unui document HTML. Pentru efectuarea unei astfel de sarcini, limbajul HTML deţine un număr mare de diferite taguri folosite pentru definirea secţiunilor din documentul HTML. Prin combinarea diferitor taguri se construieşte structura unui document HTML, pe baza căruia programul care va parsa un astfel de document (cel mai des browserul web), ştie modul în care trebuie să afişeze pagina.
O simplă pagină HTML are următoarea structură:

Document HTML

Analizând această imagine, putem trage concluzia că textul din cadrul tagului h1 este interpretat de browser într-un mod special - acesta este îngroşat şi scris cu un font mai mare. În cadrul codului HTML, din exemplu, sunt definite două elemente de tip paragraph, folosind tagurile. Acest element este interpretat de browser ca paragraf, iar în imagine se poate vedea că şi conţinutul acestui tag sunt prezentate ca paragraf separat. Din cele prezentate până acum, putem trage concluzia că pe baza tagurilor HTML, browserul efectuează parsarea documentului HTML şi creează o afişare corespunzătoare.
Cum să adăugați link-uri în HTML
După cum probabil ați observat, internetul este alcătuit din o mulțime de link-uri. Aproape tot ceea ce faceți clic în timp ce navigați pe web este un link care vă duce către o altă pagină din site-ul pe care îl vizitați sau către un site extern. Linkurile sunt incluse într-un atribut deschis de eticheta . Acest element este primul pe care l-am întâlnit și care utilizează un atribut și, prin urmare, arată diferit de etichetele menționate anterior.

Cum să adăugați imagini în HTML
În lumea digitală modernă de astăzi, imaginile sunt totul. Eticheta „IMG” are tot ce aveți nevoie pentru a afișa imagini pe site-ul dvs. La fel ca elementul ancora „A”, „IMG” conține și un atribut care conține informații pentru computerul dvs. cu privire la sursa , înălțimea , lățimea și textul alternativ al imaginii.
Cum se face o listă HTML
În designul web, există 3 tipuri diferite de liste pe care poate doriți să le adăugați pe site-ul dvs.
Lista ordonată
Primul este un „OL” : Aceasta este o listă ordonată de conținut. 
În interiorul etichetei „OL” listăm fiecare articol din listă în interiorul etichetelor „LI” „/LI”
Lista neordonată
Al doilea tip de listă pe care ați dori să îl includeți este o listă neordonată „UL”. Aceasta este mai bine cunoscută ca o listă cu marcatori și nu conține numere.
Lista de definiții
În cele din urmă, poate doriți să includeți o listă de definiții „DL” pe pagina dvs.
Cum să adăugați un tabel
Când desenăm un tabel trebuie să deschidem un element cu eticheta de deschidere „TABLE”. În interiorul acestei etichete, structurem tabelul folosind rândurile tabelului, „TR” și celulele, „TD”. Documentul HTML propriu-zis nu poate asigura prea multe lucruri unui utilizator, decât doar o simplă analiză a informaţiilor. Deseori, există nevoia de preluare a anumitor informaţii de la utilizator, acestea fiind transmise pentru o prelucrare suplimentară, fie că este vorba de prelucrarea pe server, din partea unei tehnologii server, fie că este vorba de utilizarea locală a scripturilor client. În astfel de situaţii, în ajutor ne vin formularele HTML.
Ce sunt formularele HTML?
Formularele sunt un simplu instrument pentru colectarea informaţiilor de la vizitatorii unui site și permit utilizatorilor să trimită comentarii şi întrebări, să ceară o informaţie, să se înregistreze pentru primirea unui buletin informativ, respectiv newsletter, să completeze o aplicaţie online sau să introducă informaţii pentru plată, pentru cumpărarea unui produs nou.
Cum funcţionează formularele HTML?
Formularul HTML propriu-zis nu oferă nicio funcţionalitate, ci doar un tip de şablon pentru colectarea informaţiilor. Atunci când utilizatorul completează formularul în cadrul unui document HTML, datele colectate se transmit către scriptul care efectuează prelucrarea datelor transmise. 
Cum se creează formularele HTML?
Formularul HTML se creează prin folosirea elementului form. Elementul form se construieşte prin utilizarea tagului de deschidere „FORM” şi a tagului de închidere „/FORM”. Elementul form poate conţine atribute care determină modul în care acesta funcţionează.
     action URL 
             Defineşte locaţia la care trebuie transmise datele din formular.
    method GET și POST
             Defineşte metoda HTTP care se va folosi pentru transmiterea datelor din formular.
    enctype: application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
             Defineşte în ce mod vor fi codate datele în timpul transmiterii către server; această opţiune are efect doar dacă pentru trimitere se foloseşte metoda POST.
Din toate atributele afişate mai sus, cel mai mult se folosesc atributele action şi method. Atributul action defineşte cui îi vor fi transmise datele din formular. Atributul method defineşte modul în care vor fi transmise datele şi el poate avea două valori:
GET     - în timpul folosirii metodei GET, datele formularului se transmit către server prin adresa URL
POST   - când pentru transmiterea formularului se foloseşte metoda POST, datele se stochează în cadrul corpului cererii HTTP.
Elementele formularului HTML
Tagurile form prezentate sunt doar nişte containere pentru elementele care se pot găsi în cadrul formularului HTML. Prin urmare, elementul form poate conţine unul sau mai multe elemente cum a fi: input, textarea, button, select, fieldset și label. Elementele specificate sunt responsabile pentru colectarea şi transmiterea datelor. Pe web-ul de astăzi, formularele sunt unul dintre elementele site-urilor şi aplicaţiilor web, care se pot întâlni în cele mai diverse forme, atunci când vorbim de aspectul lor. Limbajul HTML nu asigură aproape nicio posibilitate pentru a influenţa aspectul formularelor şi a elementelor sale. Aceasta se obţine prin folosirea limbajului CSS şi va fi explicat special într-una din următoarele articole ale acestei categorii.