Antrenarea Modelului, este unul dintre cele mai importante etape în dezvoltarea unui model de recunoaștere a persoanelor. Aici este procesul de bază pentru a antrena modelul tău:
 
4.1 Definirea Funcției de Pierdere:
Alege o funcție de pierdere adecvată pentru sarcina ta. Pentru recunoașterea persoanelor, o funcție de pierdere comună este "Cross-Entropy Loss." Această funcție evaluează diferența dintre ieșirile modelului și etichetele corecte ale datelor de antrenament.
 
4.2 Alegerea Optimizatorului:
Selectează un optimizator pentru a ajusta ponderile modelului în timpul antrenării. "Stochastic Gradient Descent" (SGD) și variantele sale sunt optimizatori comuni. Poți, de asemenea, să experimentezi cu alți optimizatori, cum ar fi "Adam" sau "RMSprop."
 
4.3 Definirea Hiperparametrilor:
Stabilește hiperparametrii modelului și antrenării, cum ar fi rata de învățare (learning rate), numărul de epoci (iterații ale setului de date), dimensiunea lotului (batch size), și alți parametri relevanți.
 
4.4 Antrenarea Modelului:
Inițializează modelul cu ponderile inițiale, apoi treci prin setul de antrenament folosind loturi de date. Pentru fiecare lot, calculează valoarea funcției de pierdere și actualizează ponderile modelului folosind optimizatorul.
 
4.5 Validarea și Monitorizarea Performanței:
Pe măsură ce antrenezi modelul, este important să monitorizezi performanța acestuia pe un set de validare separat. Acest lucru te va ajuta să identifici dacă modelul se suprapune (overfitting) sau subaplică (underfitting) și să ajustezi hiperparametrii în consecință.
 
4.6 Salvarea Modelului (opțional):
Salvează periodic modelul în timpul antrenării pentru a avea o copie a stării sale la anumite intervale. Acest lucru îți va permite să încarci și să continui antrenarea ulterior dacă este necesar.
 
4.7 Opțional: Fine-Tuning cu Transfer Learning (dacă este cazul):
Dacă ai acces la un model pre-antrenat pe un set de date mare, poți considera utilizarea transferului de învățare (transfer learning) pentru a îmbunătăți performanța modelului tău. Poți folosi ponderile pre-antrenate ale unui model și să le fine-tunezi pe setul tău de date specific.
 
4.8 Evaluarea Performanței pe Setul de Testare:
După ce antrenarea a fost finalizată și ai obținut un model care se comportă bine pe setul de validare, evaluează performanța finală a modelului pe setul de testare separat. Aceasta oferă o măsură obiectivă a capacității modelului de a generaliza la date noi.
 
4.9 Ajustarea și Experimentarea:
Dacă performanța modelului nu este satisfăcătoare, experimentează cu diferite arhitecturi, hiperparametri și funcții de pierdere pentru a obține rezultate mai bune.
 
4.10 Documentarea și Raportarea Rezultatelor:
Documentează toți pașii și rezultatele obținute în timpul antrenării și evaluării. Acesta este un aspect important pentru a înțelege ce a funcționat și ce nu și pentru a împărtăși rezultatele cu ceilalți.
 
Acest pas este esențial pentru a dezvolta un model de recunoaștere a persoanelor cu performanță înaltă. Asigură-te că dedici timp pentru ajustarea și optimizarea modelului pentru a obține rezultatele dorite.